Innhold:
Christine Myrvang

Kunsten å lage store mengder helt like ting
En disiplineringshistorie om 1800-tallets våpenproduksjon
Knut Grove På leit etter ein vestnorsk arbeidarkultur
Nils M. Justvik Arbeideridretten på Sørlandet i spenningsfeltet mellom borgeridrett og kristenfolk
Bjørn Bandlien Arbeid i middelalderen
Caroline Juterud

«En Ødelæggende Concurance mod Fattigfolk»
Tvangsarbeid i Kristiania på 1800-tallet
Mari Østhaug Møystad

«I dit ansikts sved skal du æde dit brød»
Disiplinering og assimilering av tatere på Svanviken arbeidskoloni 1908-1989
Trine Rogg Korsvik

Jentene på Holmenkolbanen
Pornokamp og «AKP-bråk» i fagbevegelsen på 1970-tallet
  Jardar Sørvoll

Norsk boligpolitikk 1970-2015
Sosialdemokratiets såreste punkt?
  Terje I. Olsson og Ole Martin Rønning

Norske kommunister utdannet på gamle nazislott
Kaderutdanning i Øst-Tyskland/DDR 1947-1989
  Frank Meyer Alf Olov Johansson (1940 - 2013)
  Frank Meyer Hans Mommsen (1930 – 2015)
     
     
     
     
     
     
     
     
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek