Bilde 1
Neste

Sommeren 1928 ble det for første gang organisert en felles feriereise for arbeidere til utlandet. Østasiatiske kompanis store amerikadamper "Polonia" på 15 000 tonn var leid for turen, som gikk til Hamburg. På båtreisen nedover var det til dels sterk vind, og mange led sjøsykens kvaler.

 

www.arbark.no

Arbeidernes ferie- og studiereise 1928 - en bildeserie