SAMLINGEN - ANNET

Film
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek samler og oppbevarer film med relevans til arbeiderbevegelsen. Vi har i løpet av de siste årene foretatt en kartlegging og innsamling av filmer som befinner seg i de forskjellige LO-forbundene, hos AOF og andre forgreiniger av arbeiderbevegelsen i Norge. Kartleggingen er satt i gang som et resultat av LO-kongressens vedtak fra 2009 om å samle inn og digitalisere historiske arbeiderfilmer for å sikre denne delen av den norske kulturarven for ettertiden. Aktuelle filmer er i denne sammenheng informasjonsfilm, spillefilm, valgfilm, propagandafilm for parti- og fagbevegelse og propagandafilm for arbeideridrett og ungdomsbevegelse, nærmest sagt alle typer levende bilder med en eller annen tilknytning til arbeiderbevegelsen.
Se mer her

Plakater m.m.
Arbark har samlinger av plakater, merker og forskjellig bildemateriale, som brosjyreforsider, tegninger og politiske karikaturer.

Foruten valgplakater fra stortings- og kommunevalg, finnes plakater fra en rekke organisasjoner, arrangementer og møter. Vi har blant annet plakater både fra ja- og nei-sidas kampanjer under EF/EU-striden i 1972 og 1994.

Samlingen av 1. mai-merker går fra 1892 og fram til i dag. Det aller meste av materialet er avfotografert og er tilgjengelig gjennom fotodatabasen.


Faner
Over 1500 arbeiderfaner fra hele landet er avfotografert og registrert i fotodatabasen. Av disse oppbevares omkring 400 i Arbarks fanesamling. De eldste fanene er fra midten av 1800-tallet, men vi har også mange nyere faner i samlingen.

Du kan se våre faner på Digitalt Museum.

 

© www.arbark.no