TEMA: Arbeidskamper i Norge

Per Maurseth: Arbeidskonflikter i Norge
Synnøve Aarseth Barder: Storstreiken i 1921
Trond Hansen: Kirkeneskonflikten 1928— 1929
Terje Bekken: Folldalskonflikten 1929— 1931
Tore Arvid Pedersen: Tariffoppgjøret 1931. Fagorganisasjonen og storlockouten
Nils Henrik Fuglestad: Noen synspunkter på norsk fagbevegelses politiske og ideologiske utvikling i mellomkrigstida
Einhart Lorenz: Marxistiske teorier om fagbevegelsen
William M. Lafferty: Industrialisering og radikalisme: En kort kommentar
Ole O. Lian: Tale på den skandinaviskearbeiderkongressen i 1912
Jernbanearbeidernes revolusjonære fagforeningsprogram 1924
Strasburgertesene 1929
Fagopposisjonen av 1926. Program
Olav Hindahl: Fagbevegelsens samfundsmessige stilling. 1938
Hovedoppgaver om arbeidskonflikter
Bibliografi 1975
Hovedoppgaver om arbeiderbevegelsen
Forskningsprosjekter


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek