TEMA: I samme båt?
Industrielt samarbeid og faglig kamp i etterkrigstida

Innhold:

Paul Knutsen: Statsbærende og opposisjonell reformisme
Øivind Stenersen: Samarbeidslinjen blir til
Erling Sørli: Bedriftsdemokratiet som tiltak mot arbeider-kollektivet

Debatt
Jorunn Bjørgum: Industrialisering og radikalisme - Replikk til William M. Lafferty


Dokumentasjon
Gunnar Ousland: Fagopposisjonens problemstilling i dag (1945)


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek