[Klikk her for å åpne boka som pdf]

   


Knut Kjeldstadli "ARBEIDER, BONDE, VÅRE HÆRE." Arbeiderpartiet og bøndene 1930-1939.

INNHOLD

Innledning. s. 4

DEL I: KLASSEANALYSEN
1. Klasseforhold og klassebegrep. s. 13
2. Klassene i jordbrukssamfunnet. s. 45
3. Klasseinteresser og klassemotsetninger. s. 78

DEL II: ALLIANSEPOLITIKKEN
4. Klasseallianser. s. 119
5. Den politiske hovedlinja. s. 166
6. Jordspørsmålet som alliansepolitikk. s. 218

DEL III: BØNDENES ORGANISASJONER
7. Krisehjelp og kriseforlik. s. 269
8. Faglig organisering av de arbeidende bønder. s. 320

Sammenfatning og konklusjon. s. 348

Kilder og litteratur. s. 376
Noter. s. 390
Detaljert innholdsfortegnelse. s. 416

   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek