Tema: Arbeiderbevegelsen og offentligheten


INNHOLD

Hans Fredrik Dahl: Arbeiderbevegelsen og offentligheten. En introduksjon
Svennik Høyer: Partiet i pressen - et omriss av arbeiderpressens utvikling i Norge
Arne Paasche Aasen: Folkets avis
Asle Rolland: Arbeideraviser og arbeiderorganisering. Avisaktivitet i den norske arbeiderbevegelsen 1880-1903
Einhart Lorenz: NKPs presse i 1920-årene
Hallgeir U. Hatlevik: «Arbeider-revy», «Kamp og Kultur» og Sosialistisk Kulturfront. 3 forsøk innen den sosialistiske kulturbevegelsen i Norge i 1930-årene
Rolf W. Hansen: Arbeiderbevegelsen og kringkastingen 1925-40. Fra konflikt til samarbeid
Arbeiderlyttemes sang
Dagfinn Slettan: Muntlig historie.Utviklingslinjer og muligheter
«Hvepsen» - en kavalkade

Dokumentasjon
Programartikler i arbeideravisene
Noen vedtak om avisdriften i DNA
Olav Kirkvaag: Reklame og propaganda
Forskningsprosjekter
Tidsskrifter om arbeiderbevegelsens historie
Institutter og arkiver som hovedsakelig arbeider med arbeiderbevegelsens historie

Rapport
Lars Alldén: Arkivene etter Sosialistisk Folkeparti og Orientering er nå tilgjengelige


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek