Tema: Martin Tranmæl 1879 - 1979

Innhold

Per Maurseth: Martin Tranmæl 1879 - 1979
Arne Kokkvoll: Martin Tranmæl - en biografi
Ingar Holm: Martin Tranmæl i USA. En vurdering av den betydning Tranmæls USA-opphold hadde på hans politiske tenkning fram til 1918
Tore J. Hanisch og Even Lange: Krise og vekst. Norsk økonomi i 1930-årene
Arnfinn Malmes intervju med Einar Gerhardsen: «Når trønderne kommer, så kommer de godt»
Olav Larssen: Martin Tranmæl 70 år
Trygve Bull: «Opprører til sine siste dager»

Dokumentasjon
Martin Tranmæl: Forslag til uttalelse om Moskva- tesene fra landsstyret i Arbeiderpartiet

Bibliografi
Merete Bloch, Egil Jacobsen, Bo Norling, Karen Thorshaug: Martin Tranmæl; en bibliografi 1899 - 1923

Debatt
Terje Halvorsen: NKPs venstredreining og Herøya- aksjonen 1948
Eirik Fiva: Reformismens seier? Kjeldstadlis reform- ismeforklaring. Anti-teser

Rapport
Kirsten Hofseth: Rapport fra Grenåseminaret i Danmark
Nils Henrik Fuglestad: Muntlige kilder. Seminar- melding


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek