Tema: Arbeiderorganisering og klassekamp på landsbygda

Innhold

Introduksjon

Paul Tage Halberg intervjuer Rikard Smalberget: Et arbeiderminne fra en skogskar
Gudmund Moren: Julussa-konflikten 1927, klassekamp i et bygdesamfunn

John Arbeidsmann: Skogsarbeiderdikt

Trond Amsrud: Skogdriftsforeninger - et korporativt organiseringsforsøk i mellomkrigstida

Kjell Nysveen: Arbeiderorganisasjon og husmann

Sigvart Tøsse: Småbrukarorganisering og arbeidarrørsle

Litteratur


Debatt
Paul Knutsen: Gjensyn med NKP og den opposisjonelle reformisme

Nils Henrik Fuglestad: Knut Kjeldstadlis (reformisme-) problem


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek