Tema: Fra matopprør til streik

Innhold

Introduksjon
Knut Sprauten: Fra kamp for sin rett til kamp om bedre lønn
Tore Pryser: Mars-urolighetene i Kristiania 1848. Pøbelopptøyer eller politisk uro?
Ny Vise om Oprøret paa Galgebjerg
Edvard Bull: Gatekamper i Kristiania
Ny Streikevise om de frygtelige Arbeideroptøyer paa Malerhoug
Finn Olstad: «En blind og desperat reisning». Streik og opptøyer på Kristiania østkant i 1880
Streikebryteren. «... det usleste individ som lever på jorden.»
Finn Olstad: Fra matopprør til streik. Litt om sosial protest og kollektive aksjoner før den organiserte arbeiderbevegelse

Per Ole Johansen: Arbeidervern og revolusjonsfrykt. Borgerlige politikeres reaksjon på vedtakene om å danne permanente arbeidervern i begynnelsen av 1930-årene

Jon Bjørkelo: Amsterdam-instituttet. Historisk redningsselskap og forskningssenter


Rapport
Einar Terjesen: Linz-konferansen 1980: Internasjonal fagbevegelse og arbeiderklassens framvekst

Bibliografi
Einhart Lorenz: Norske forhold i Komintern-publikasjoner 1919- 1930. En bibliografi

Brief summaries in English and German
Illustrasjonskilder

 


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek