Tema: Industri- og arbeidermiljø

Innhold

Industri og arbeidermiljø
Edvard Bull: Historiske miljøtyper i arbeiderklassen
Harald Berntsen: Lokalhistorie og klassesolidaritet. Eydehavn og Stokken fra 1912
Bjørg Aase Sørensen: Arbeiderklasseerfaring og industripolitikk. En «arbeiderstyrt» kommunes adferd 1947 - 48
Knut Kjeldstadli: Formerne i Kristiania 1880- 1920
Håkon With Andersen: Kapitalisme med menneskelig ansikt? Fra akkord til fast lønn ved Aker Mek. Verksted i 1957

Rapport
Gunnar Gregersen: Arbeiderkultur - Finnes den?

Debatt
Knut Ågotnes: «Vi trenger to sirkler og tre streker». Ein kommentar til «modell-debatten»
Knut Kjeldstadli: Svar til Knut Ågotnes
Gudmund Moren: Kamp, men for samarbeid? En kommentar til Knut Kjeldstadli
Knut Kjeldstadli: Svar til Gudmund Moren

Brief summaries in English
Illustrasjonskilder

 


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek