Tema: Arbeiderkultur

Innhold

Introduksjon. s. 3
Arne Kokkvoll: Hovedtrekk i arbeiderbevegelsens kulturstrev
Svend Aage Andersen: Forholdet mellem arbejderklassens kultur og arbejderbevægelsens kultur. Delkultur, subkultur og modkultur
Klas Åmark: Sosialdemokratisk kulturpolitikk og kulturens krise i 1960- og 1970-åra
Jorma Kalela: Aktivistenes nostalgiske egenkultur eller agitasjon i form av kulturvirksomhet
Seppo Hentilä: «Ren arbeideridrett» eller «statlig idrettspolitikk»? Arbeideridretten og arbeiderbevegelsen i Finland i mellomkrigstida
Bjørn Sørenssen: Arbeiderfilmen i Norge 1928 - 1940
Jostein Gripsrud: Arbeiderbevegelsens teatervirksomhet i Norge i 30-åra - og dens begrensninger
Per Ole Johansen: Kampen om Menstadslaget
Einar Terjesen:Linz-konferansen 1981

Forskningsmeddelelse.
Zusammenfassungen.
Innkomne bøker.

 


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek