Tema: Boligpolitikk og boforhold

Innhold

Boligpolitikk og boforhold. s. 3
Knut Einar Larsen: Arbeiderboligspørsmålet i Trondheim 1850 - 1920: Noen eksempler fra den sosiale boligbyggingens historie
Kjell Håve: Bergen Leieboerforening og kampen mot bostadnauda rundt 1920
Erling Berg: Leieboerbevegelsen: Fra kamporganisasjon til informasjonsorgan
Lars Gulbrandsen: Popularitetens fordelingspolitiske pris. Om endringer i den sosiale sammensetningen av medlemsmassen i OBOS i etterkrigstida
Reidun Wilhelmsen: Hvorfor skulle Vålerenga saneres?
Kjersti Granum: Drabantbyproblematikk

Dokumentasjon:
En streik på Spitsbergen i 1907. Med en innledning av Dag Skogheim

Rapport:
Einar A. Terjesen: Marxisme og historievitenskap. Rapport fra minnekonferansen om Marx i Linz
Forskningsprosjekter og -meldinger: Tore Brantenberg: Norske arbeiderboliger / Film/videoopptak av arbeiderveteraner

Nye hovedoppgaver om arbeiderbevegelsen
Summaries/Zusammenfassungen
Innkomne bøker

 


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek