Innhold

Introduksjon
Intervju med Alf Fredriksen: « . selve gleden var kanskje fortjeneste nok - ikke minst gleden av samarbeidet med Bull»
Edgeir Benum: Teknologi, arbeid, utdanning. Utviklingstendenser i opplæring til industrielt arbeid ca. 1910 - ca. 1965
Jon Gulowsen: Samlet og sterk eller splittet og svak? Hva betyr arbeidernes kvalifikasjoner for deres strategiske posisjon i forhold til arbeidsgiverne?
Dag Johannessen: Et lyspunkt i mørket. Sandnes i mellomkrigstiden
Jorunn Bjørgum: Det nasjonale spørsmål i norsk arbeiderbevegelse
Jens Petter Nielsen: Var Oktoberrevolusjonen en sosialistisk revolusjon? Et essay om 100 års russisk marxisme

Dokumentasjon:
Edvard Bulls dagbok fra april 1940

Bibliografi:
Einhart Lorenz: Norske forhold i Komintern-publikasjoner 1931-1943

Debatt:
Finn Rønnebu: Nord-Norges første sosialdemokratiske forening?

Nye hovedoppgaver om arbeiderbevegelsen
Innkomne publikasjoner
Summaries/Zusammenfassungen

 


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek