Innhold

Per Maurseth: Hva betydde regjeringsskiftet i 1935 for utviklingen av demokratiet i Norge?
Hans Fredrik Dahl: Nygaardsvold-regjeringens betydning for demokratiet i Norge
Ottar Brox: Johan Nygaardsvolds regjering og bygdesamfunnet
Jon Eivind Kolberg: Kommentar om den norske velferdsstaten

Nygaardsvold-regjeringen

Nygaardsvold-regjeringens tiltredelseserklæring
Johan Nygaardsvolds innlegg i debatten om regjeringserklæringen

Edvard Bull: Arbeiderkultur og borgerlig kulturimperialisme
Bjørn Edvardsen: Industriarbeidermuseet på Rjukan
Magne Jervan: Klevfos industrimuseum
Edvard Bull: «Frihet» og retten til arbeid på 1800-tallet
Ståle Seierstad: Arbeid som rettighetsgivende status i et kapitalistisk arbeidsliv
Einhart Lorenz: «Vår kamerat i Oslo»
Knut Kjeldstadli: Var direktør Worm Lund ved Folldals verk - en outsider i det gode borgerskapet?
Edvard Bull: Arbeiderhistorikeren Alf Fredriksen er død
Einhart Lorenz: Wolfgang Abendroth in memoriam
Knut Kjeldstadli: Trenger du en historiker?


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek