Innhold

Einar A. Terjesen: 1. mai - kampdag eller symbol?
Knut Kjeldstadli: Midler mot «den hvite pest»
Anne Loennechen: Kvinnene og den begrensede stemmeretten, 1901-1907
Inger Bjørnhaug: Profesjonalisert arbeid og faglig radikalisme - nært forhold eller tilfeldige forbindelser?
Hans-Jakob Ågotnes: Faglig politikk og faglig mobilisering i jernindustrien 1900-1920
Hallvard Tjelmeland: Politikk og historie. Om ulike syn på dei sosiale drivkreftene bak danninga av regjeringa Nygaardsvold
Brev fra en underslagers hustru
«Jeg er benyttet som politiets referent ved radikale eller ’revolutionære’ offentlige møder». Et brev til Christian Holtermann Knudsen
Nye hovedoppgaver om arbeiderbevegelsen
Innkomne publikasjoner

 


   
   ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek