Tema: Landsorganisasjonen 90 år

Trond Bergh, Landsorganisasjonen 90 år

LOs formenn gjennom 90 år - en serie småartikler:

Einar A. Terjesen De første LO-formenn: Hans Jensen, Dines Jensen, Adolph Pedersen, Joh. Johnsen
Jorunn Bjørgum, Ole O. Lian
Finn Olstad, Halvard Olsen
Per Maurseth, Olav Hindal
Trond Bergh, Konrad Nordahl
Trond Bergh, Parelius Mentsen
Arnfinn Malme, Tor Aspengren
Ove Langeland, Tor Halvorsen

Harald Berntsen, Sørmarka - fra skole til studie- og konferansesenter
Tore Pryser, LO og Norsk Front
Hege Skjeie, Rapport fra en siste skanse: kvinnerepresentasjon i fagbevegelsen
Einhart Lorenz, Fagbevegelsens gjensidighetsavtaler med Sovjet
Alexandr Kan, Den norske arbeiderbevegelsen og Nikolaj Bukharin

Tema: Arbeidermiljø og arbeiderbevegelse på Nordvestlandet
Ottar Årdal, Makt og avmakt. Den første arbeidarorganiseringa på Sunnmøre
Sigvart Grøvdal, Arbeiderbevegelsens Arkiv i Møre og Romsdal
Martin Byrkjeland, Eit industrisamfunn veks fram
Bjørn Bering, Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane

Fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Svein Damslora, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek 80 år

 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek