Tema: 1970-åra
Trond Bergh, 1970-tallet som historie
Marie Smith-Solbakken, LO og norsk oljevirksomhet
Ingar Kaldal, Strukturrasjonaliseringa og fagbevegelsen i papirindustrien
Inger Bjørnhaug, Likelønn eller fastlønn
Øyvind Vasaasen, Gjenoppstod SF i SV?
Harald Skjønsberg, Tilbakeblikk på AKP(m-l)s tiår
Alf Frotjold, Kulturpolitiske utviklingstrekk i 70-åra

Torild Skard, Kvinnepolitikkens tiår i de nordiske land
Gro Hagemann, Fagbevegelsen og kvinnene
Anne-Lise Seip, Sosial arbeid - et kvinnerom
Jardar Seim, Sosialistpartier i Romania

Tema: Arbeiderbevegelse og arbeidermiljø i Nordland og Troms
Svein Lundestad, Fiskerbønder, arbeidere og arbeider-bevegelse i Nordland og Troms 1900-1940
Bjørg Evjen Schøning, "Sånn va det ikkje der æ kom ifra"
Tormod Steen, Mo i Rana - industrihistorie i ei omstillingstid
Per Karstensen, Statsbedriften og klubben

 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek