Tema: Fagbevegelsen og organisasjonsformene
Arnfinn Malme, Forbundsmakt mot LO-makt
Trond Bergh, Mellom fag, etat, stat og klasse
Thord Wallen, En svensk tjänstmannarörelse - varför och hur?
Martin Byrkjeland, "Vrangvillige arbeidere"
Jan Heiret og Knut Grove, Kampen om organisasjonsforholdene ved Alnor

Tema: Arbeiderbevegelse og arbeidermiljø på Sørlandet
Kjell-Olav Masdalen, Arbeiderbevegelsen på Agder i mellomkrigstida
Osmund Faremo, Om arbeidarrørsla i Setesdal
Harry Halvorsen, Arbeiderbevegelsens Arkiv på Sørlandet

Andre artikler
Thorarinn Hjartarson, Stalinismen blir til
Raimundas Lopata og Egidijus Motieka, Klassefrigjøring eller nasjonal uavhengighet. Tolkninger av sosialdemokratiets rolle i Litauens politiske historie

 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek