Anne Eriksen, Kirken, arbeiderne og religionen
Ingunn Norderval, Kan en kristen være sosialist? Kristensosialisme i norsk politikk
Doris H. Lindner, Elise Ottesen-Jensen - en banebryter for seksuell opplysning
Solveig Halvorsen, DNA: Kvinnebevegelsen og partiet
Ingar Kaldal, Det gode arbeid og de gode arbeidere - om normer og verdier i arbeidslivet som historisk tema
Stein Tveite, Staten og landbruket i etterkrigstida - næringspolitikk eller sosialpolitikk?
Inger Bjørnhaug, De offentlig ansatte som historisk forskningsfelt
John L. Kamsvåg, Jernbaneforbundet og moderniseringen av samferdselen i etterkrigstiden
Arne Lyngstad, Europa og den Sosialistiske Internasjonale
Dieter Nelles, "Landsforræderi" som motstand! ITFs samarbeid med engelsk etterretningstjeneste 1939-1945

 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek