Tema: Krigens følger for arbeiderbevegelsen
Ole Kr. Grimnes, Sosialdemokratiet og den norske motstanden
Terje Halvorsen, Kampen mot kommunistene i de skandinaviske land etter krigen
Kimmo Rentola, De finske kommunistene og vinterkrigen
Paul Tage Halberg, Arbeidets Frihet i skogsbygdene i 1930-årene
Lars Langengen, Hva var Nasjonal Samlings planer med fagbevegelsen?
Guri Hjeltnes, Norsk Sjømannsforbunds innsats i eksil
Lars Chr. Jensen, Eksil-regjeringen og lønnsforhandlingene i handelsflåten
Tor Are Johansen, Produksjonsutvalgene - nytt liv til gamle ideer
Kilde: Gunnar Ouslands utkast til brev til Martin Tranmæl, datert 10. januar 1945
Einhart Lorenz, "Moralske kalorier" til tyske demokrater. Norske syn på den tyske arbeiderbevegelsen
Kilde: Brev fra Det norske Arbeiderparti v/Einar Gerhardsen til den Sosialistiske Arbeiderinternasjonale, 3. september 1938

Andre artikler
Gro K. Hendriksen, Mellom allianselojalitet og markedsinteresser. Norges forhold til Øst-Tyskland 1954-1962
Gro Hagemann, Folkeopplyser, nasjonsbygger og reformpedagog: Lærerstandens selvbilder og strategier

 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek