Arbeiderhistorie 1998

Arbeiderhistorie
Foto: Arbark


Innhold:

Ida Blom : «Et dobbelt ansvar» - kvinner og menn i norsk arbeiderbevegelse 1918 - 1940 pdf

Finn Olstad : «Til siste kamp der gjøres klar» - Planer om revolusjon i Norge i 1921 pdf

Kilde: Arvid G. Hansen : Kaderutdanningen i Moskva pdf

Ragnhild Mork : Med bunad for revolusjonen - Ml-rørsla og det nasjonale pdf

Asbjørn Klepp : Breidablikk Selvbyggerlag på Skjetten -Et eksempel på etterkrigsårenes kollektive boligbygging pdf

Øyvind Thomassen : På leiting etter den ideelle byen. Byutviklingsmodellar i norsk regionpolitikk kring 1960 pdf

Knut Grove og Jan Heiret : Ein utkant i sentrum: industribygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945 - 1990 pdf


Industrimuseene - en ny del av kulturvernarbeidet

[Arbark] :Klevfos Industrimuseum

[Arbark] : Næs Jernverksmuseum

[Arbark] : Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter i Salhus

[Arbark] : Vestnorsk Industristadmuseum - Industrisamfunn og kulturminne

[Arbark] : Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan

[Arbark] : Norsk Fiskeindustrimuseum - Et teknisk og industrielt kulturminne i Vesterålen


Fram mot LO-jubileet

Jan Messel : Norsk Tjenestemannslag, LO og kampen om de nye gruppene pdf

Rune Nordin : En hundraåring - Landsorganisationen i Sverige pdf

[Arbark] : Det danske LO-jubileet

Morten Hammerborg : Rapport fra konferansen: «Syndicalism – Swedish and international historical experiences» pdf


Fra arkivet

Harald Berntsen : Johan Nygaardsvolds arkiv: et stort tomrom er fylt

[Arbark] : Arkivprisen 1997

[Arbark] : LOs faneregistreringsprosjekt

[Arbark] : Doktoravhandlinger og hovedoppgaver

[Arbark] : Medarbeidere i denne bokenCreative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.
Publisert 05.01.2021.