Innhold
Ida Blom «Et dobbelt ansvar» - kvinner og menn i norsk arbeiderbevegelse 1918 - 1940
Finn Olstad «Til siste kamp der gjøres klar». Planer om revolusjon i Norge i 1921
Kilde: Arvid G. Hansen Kaderutdanningen i Moskva
Ragnhild Mork Med bunad for revolusjonen. Ml-rørsla og det nasjonale
Asbjørn Klepp

Breidablikk Selvbyggerlag på Skjetten.
Et eksempel på etterkrigsårenes kollektive boligbygging
Øyvind Thomassen På leiting etter den ideelle byen. Byutviklingsmodellar i norsk regionpolitikk kring 1960
Knut Grove og Jan Heiret Ein utkant i sentrum: industribygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945 - 1990
   

Industrimuseene - en ny del av kulturvernarbeidet
  <Arbark> Klevfos Industrimuseum
  <Arbark> Næs Jernverksmuseum
  <Arbark> Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter i Salhus
  <Arbark> Vestnorsk Industristadmuseum - Industrisamfunn og kulturminne
  <Arbark> Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan
  <Arbark> Norsk Fiskeindustrimuseum - Et teknisk og industrielt kulturminne i Vesterålen
     
 
Fram mot LO-jubileet
  Jan Messel Norsk Tjenestemannslag, LO og kampen om de nye gruppene
  Rune Nordin En hundraåring - Landsorganisationen i Sverige
  <Arbark> Det danske LO-jubileet
  Morten Hammerborg Rapport fra konferansen: «Syndicalism – Swedish and international historical experiences»
     
 
Fra arkivet
  Harald Berntsen Johan Nygaardsvolds arkiv: et stort tomrom er fylt
  <Arbark> Arkivprisen 1997
  <Arbark> LOs faneregistreringsprosjekt
  <Arbark> Doktoravhandlinger og hovedoppgaver
  <Arbark> Medarbeidere i denne boken
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek