Tema: LO 100 år
Einar A. Terjesen

Respekt og selvrespekt
Perspektiver på fagbevegelsens historie
Jorunn Bjørgum Arbeiderpartiet og LO
Anders Kjellberg Fagorganisering i Norge og Sverige i et internasjonalt perspektiv
Trond Bergh Solidaritetsalternativet – typisk LO?
Inger Elisabeth Haavet LO og spørsmålet om familielønn
Lill-Ann Jensen Norske fagforeningsfaner - en egen fanetradisjon?
Eldar Høidal Rettferdighet og særtariffer
  Tor Are Johansen Fagbevegelsen og industripolitikken
  Petter Vellesen Akkordarbeid og måling i byggebransjen
  Lars Chr. Jenssen

«50 år i stampesjø»
Fagbevegelsens kamp mot bekvemmelighetsflagg
  Kai Roger Pedersen Marshallhjelpens program for faglig skolering
  Egil Helle Oljealder
     
 
Vinner av arkivprisen 1997
  Sissel Rosland

«Irlands sak er arbeidarrørslas sak»
Det irske arbeiderpartiet 1911-1918
     
 
Fra arkivet
  <Arbark> Arne Kokkvold [1925-1998]
  Kari Lund Bråthen Litteratur om LO
  <Arbark> Forbundene i LO 1899-1999
  Maren Hegna LO-arkivet
  <Arbark> Medarbeidere i denne boka
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek