Kvinnekraft i industrisamfunnet
Hilde Danielsen og
Kari Aslaug Hasle

Kvinnekraft i industrisamfunnet
Ellen Cathrine Lund

Med lønnsarbeid i husmorperioden
- Rjukankvinner på tvers
Hilde Danielsen Husmor og lønsarbeidar 1940-1960
Kari Aslaug Hasle Kjønn i arbeid og familie
Hilde Gunn Slottemo

"...av den russiske typen?"
Kvinner i tungindustrien i Mo i Rana
Åshild Marie Øverland Klasseskilje og klassemøte. Kvinner i eit industrisamfunn. Sauda 1910-1980
Erik Fossåskaret Kvinner i industristadens maskuline scenografi


Slit og kamp
  Randi Rønning Balsvik Kystkvinner i nord: Liv – arbeid - organisering
  Marjaliisa Hentilä Født til å tjene. Veksten i kvinners arbeid i varehandelen i Finland
  Ellen Schrumpf Menstadslaget – et slag mellom menn?
 

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1901-2001
  <Arbark>

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse gjennom 100 år,
Perioder og ledere
  <Arbark>
Utvalg av kilder til Kvinnebevegelsens historie
  Lars Langengen

"Mannfolk i skjørt". Om kvinnerepresentasjon i
Det norske Arbeiderparti
 

Arbeiderkultur
  Trond Henriksen

Om hundre år er allting glemt,
Rudolf Nilsen og Arne Paasche Aasen
  Stig Audun Hansen Alf Frotjold (1929-2001)
    Medarbeidarar i denne boka
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek