Tema: Norge – Russland/ Sovjetunionen
<Arbark> Forord
Åsmund Egge og
Terje Halvorsen
«kriteriet på en kommunist er hans forhold til Sovjetunionen»
De norsk-russiske partirelasjoner 1917-1991
Ole Martin Rønning

Norsk-russiske forbindelser i mellomkrigstiden
Noen trekk ved den norske virksomheten i Russland

Morten Jentoft En traktorslede til besvær
Ole Martin Rønning

Arbeidersamling eller manøverpolitikk?
NKPs parole om etableringen av et «Labour Party» i Norge
Stig Audun Hansen Otto Luin og det massive alvor
Lill-Ann Jensen

I hammerens tegn
Nye agitasjons- og propagandaformer i norsk arbeiderbevegelse på 1930-tallet
Geir Bentzen

En tid for begeistring
Nordmenn og Sovjetunionen i 1945
 
Enkeltstående artikler
  Kristian Steinnes

Sigurd Simensen – revolusjon og pragmatiker
Jernarbeideren som ble sentralstyremedlem i DNA og NKP-ordfører i Harstad
  Harald Hals Høyres arbeiderbevegelse cirka 1884-1912
  Lars Kjetil Køber

Marxisme og union
ml-bevegelsens nasjonale argumentasjon i ECC-kampen 1969-72
  Christer Nilsson Volvo-avtalen 1957-1960. Et norsk-svensk industrisamarbeid
 
Arbeiderkultur
  Geir Bentzen Ung må han ennu være. Nordahl Grieg
  Trond Henriksen

Så lenge sangene lever...
Jolly Kramer-Johansen
  <Arbark> Minneord Lars Langengen
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek