Innhold
Åsmund Svendsen

I rustne spor mot en ny dag?
Avindustrialiseringen i Østfold og på Østlandet etter 1960
Bjørg Evjen

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller
Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma
Frode Weium Fru Luna Lumander og nedleggelsen av Luma fabrikker i 1972
Einar Niemi

Isak Saba – første same og sosialistisk pionér på Stortinget
Et hundreårsminne
Vebjørn Elvebakk

«De tredje land»
Finn Moe og den tredje verden i norsk utenrikspolitikk
Dag Ingemar Børresen

Hvalfangere på alle hav
Arbeidskonflikter, organisering og svartelisting i hvalfangsten 1904–14
Randi Aas Bestemødrene på Stortings plass
Anne Lise Jorstad Ibsen i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
  <Arbark> Bidragsyterne
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek