Tema: Utenriks- og sikkerhetspolitikk
Hallvard Tjelmeland

«En utenrikspolitisk amatør?»
Einar Gerhardsen som statsmann 1955–58
Stian Bones Gerhardsen og sikkerhetspolitikken sett fra et amerikansk synspunkt
Johan Daniel Berlin
Ekspedisjonssjef Andreas Andersen – en grå eminense i norsk utenrikspolitikk?
Birgitte Kjos Fonn

«Run, but not hide»
Øst–vest-forholdet i Orienterings formative år
Tony Insall Britisk sikkerhetstjeneste og mistenkte norske bolsjeviker i mellomkrigstiden
Mikko Majander

Med apelsiner mot kommunismen
Kontakter mellan finska och norska socialdemokrater 1945–54
Kristin Bjørneboe Eide

Sønn av folket
– myten om Maurice Thorez
     
 
Andre artikler
  Gro Hagemann

Husarbeid og medborgerskap
Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia
  Eva Marie Mathisen

Husmorkommunisme
Kvinnepolitikk i Norges Kommunistiske Parti i 1920-åra
  Stig-Audun Hansen

«Lytt nøye på det makta teier om…»
Hvordan manipulere et helt folk med et par gamle fotografier, en saks og en krukke lim
  <Arbark> Bidragsyterne
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek