Tema: Fagbevegelse og internasjonalisering
Knut Kjeldstadli «Arbeidere i alle land – foren dere!» Også i dag?
Jan Heiret og
Ole Johnny Olsen

Revitalisering av fagbevegelsen
– internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning
Knut Grove, Jan Heiret og
Hans-Jakob Ågotnes
Konsernbedriften som transnasjonal møteplass
Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft
Harald Berntsen

Mellomstasjon eller endemål?
Kvinner, ungdom og «fremmedarbeidere» i norsk hotell- og restaurantbransje
Finn Olstad

Norsk sjømann eller internasjonal proletar?
Striden mellom Norsk Sjømannsforbund og Den skandinaviske sjømannsklubben 1935–41
Terje Halvorsen

«Vi var ’degos, svartinger eller skjevøyde’»
Utlendinger i den norske handelsflåten 1950–75
   

Andre artikler
Hans Olav Lahlum Trygve Bratteli: Den demokratiske oligark
  Bjørn-Petter Finstad

Parti, konsern, stat
Arbeiderpartiet og den statseide fiskeindustrien i Nord-Norge
  Jorunn Bjørgum

Veien til Komintern
Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål 1914–19
  <Arbark> Bidragsyterne
 

Creative Commons-lisens Arbeiderhistorie er publisert med fri tilgang (Open Access) under en CC BY-NC 4.0 lisens.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek