Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.no


Innhold:
Tema: Den russiske revolusjon i 1917
Innledning
Henriette Five

"... og Vinterpalasset er nå i bolsjevikenes hender"
Michella Erichsens brev fra Petrograd 1917
Jens Petter Nielsen

"å skape mening i konsolideringens navn"
Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum
Jorunn Bjørgum

"Det knaker i det gamle samfunds fuger og baand"
Martin Tranmæl og den russiske revolusjon
Eirik W. Sundvall
Arbeiderpartiet og klassekrigen. Striden om Moskva-tesene i 1920 i en internasjonal kontekst
Hallvard Tjelmeland Arbeidarpartiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991

Andre artikler:
Elisabeth Koren Sjøfolk i velferdsstaten
Kristiane Lindland Figgjo AS - mellom Taylorisme og Jærkultur
Knut Kjeldstadli Berge Furre (1937-2016)

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek