Arbeiderhistorie 2018

Arbeiderhistorie
Foto: Arbark


Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.noInnhold:


Tema: Tvangsarbeid og migrasjon

Johan Heinsen : Ind og ud af slaverierne. Den dansk-norske stats straffearbejdere i tidligt moderne tid.

Hanne Østhus : Slaver og ikke-europeiske tjenestefolk i Danmark-Norge på 1700- og begynnelsen av 1800-tallet

Gunnar D. Hatlehol : Tvangsstyringen av arbeidslivet under hakekorset 1940–1945. Diktat og kollaborasjon


Tema: Arbeiderbevegelsens minnekultur

Guro Nordby, Frank Meyer : Arbeiderbevegelsens regionale arkiver. Fra grasrot til institusjonalisering

Frank Meyer : Tdsskrift for arbeiderbevegelsens historie 40 år, Arbeiderhistorie 30 år. Et bidrag til forståelsen av det norske historiske felt

Knut Kjeldstadli : Allsang i arbeiderbevegelsen


Andre artikler:

Finn Olstad : Spørsmålet om revolusjon i Norge og Skandinavia 1917–21. En oppsummering og mulig ny begynnels

Petter Vellesen : Streiken på Holstad teglverk. Fra paternalisme til tariffavtale

Astrid Carlsen, Thomas Wegener Friis, Julian Dunz, Przemysław Gasztold : Østersjøukene. Politisk turisme i strandkanten og etterretningstjenestenes søkelys


Minneord

Jens Petter Nielsen, Aleksej A. Komarov : Aleksander Sergejevitsj Kan (1925–2017)
Publisert 05.01.2021.