Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.no


Innhold:
Tema: Tvangsarbeid og migrasjon
Johan Heinsen
Ind og ud af slaverierne. Den dansk-norske stats straffearbejdere i tidligt moderne tid.
Hanne Østhus
Slaver og ikke-europeiske tjenestefolk i Danmark-Norge på 1700- og begynnelsen av 1800-tallet
Gunnar D. Hatlehol
Tvangsstyringen av arbeidslivet under hakekorset 1940–1945. Diktat og kollaborasjon


Tema: Arbeiderbevegelsens minnekultur
Guro Nordby, Frank Meyer
Arbeiderbevegelsens regionale arkiver. Fra grasrot til institusjonalisering
Frank Meyer

Tdsskrift for arbeiderbevegelsens historie 40 år, Arbeiderhistorie 30 år. Et bidrag til forståelsen av det norske historiske felt
Knut Kjeldstadli
Allsang i arbeiderbevegelsen


Andre artikler
Finn Olstad
Spørsmålet om revolusjon i Norge og Skandinavia 1917–21. En oppsummering og mulig ny begynnelse
Petter Vellesen
Streiken på Holstad teglverk. Fra paternalisme til tariffavtale


Astrid Carlsen,
Thomas Wegener Friis,
Julian Dunz,
Przemysław Gasztold

Østersjøukene. Politisk turisme i strandkanten og etterretningstjenestenes søkelysMinneord:
Jens Petter Nielsen,
Aleksej A. Komarov

Aleksander Sergejevitsj Kan (1925–2017)


© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek