Arbeiderhistorie 2019

Arbeiderhistorie
Foto: Arbark


Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.noInnhold:


Anita Wiklund Norli : «Saa dependerer det blot af Naadige Herre, med hvad Barmhiertighed hand maae andsees» - Pensjonsordninger og andre støttetiltak ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet

Harald Espeli : Statens arbeideres tjenestepensjoner (1814-1917)

Ida Pernille Christensen : Christiania Tivoli i klassekle

Anders Aschim : «En idealistisk socialist» - Andreas Johnsson (1835-1914)

Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen : «Deres stemmeret vil bli suspendert» - Seks fattige kvinners kamp for allmenn stemmerett

Kathrine Lorentzen Sandstrøm : «En kraftig agitasjon og en mer radikal fremmarsj» - Ungsosialismen i Østfolds stenhoggerdistrikter

Marta Gjernes : Jødiske arbeidarar i norsk sigarettindustri

Monica Miscali : Stereotypier, diskriminering og slåssing - Italiensk innvandring til Norge

Sondre B. Hvam : «I dag, i fredstid, kreves det atter offervilje fra våre flygere» - Norske militærflyulykker under den kalde krigen

Marie Smith-Solbakken og Hans-Jørgen Wallin Weihe : Alexander L. Kielland-ulykken 1980 - Fortielsen og forbitrelsen
Publisert 05.01.2021.