Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.no


Innhold:
Anita Wiklund Norli

«Saa dependerer det blot af Naadige Herre, med hvad Barmhiertighed hand maae andsees»
Pensjonsordninger og andre støttetiltak ved Fritzøe jernverk på 1700-tallet
Harald Espeli
Statens arbeideres tjenestepensjoner (1814-1917)
Ida Pernille Christensen
Christiania Tivoli i klasseklem
Anders Aschim

«En idealistisk socialist»
Andreas Johnsson (1835-1914)
Johanne Bergkvist og
Unn Hovdhaugen
«Deres stemmeret vil bli suspendert»
Seks fattige kvinners kamp for allmenn stemmerett
Kathrine Lorentzen Sandstrøm

«En kraftig agitasjon og en mer radikal fremmarsj»
Ungsosialismen i Østfolds stenhoggerdistrikter
Marta Gjernes
Jødiske arbeidarar i norsk sigarettindustri
Monica Miscali

Stereotypier, diskriminering og slåssing
Italiensk innvandring til Norge
Sondre B. Hvam

«I dag, i fredstid, kreves det atter offervilje fra våre flygere»
Norske militærflyulykker under den kalde krigen
Marie Smith-Solbakken og
Hans-Jørgen Wallin Weihe
Alexander L. Kielland-ulykken 1980
Fortielsen og forbitrelsen


© Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek