Arbeiderhistorie 2021

Arbeiderhistorie
Foto: Arbark


Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.noInnhold:


Einar A. Terjesen : Norges socialdemokratiske arbeiderparti (NSA) 1921-1927

Jon Emil Halvorsen : Aksjon og solidaritet i det førindustrielle Norge Streiken blant plankekjørerne på Skedsmo i 1795 og kampen mot Christiania Tømmerdirection

John Johnsen : Lokale band i Hallingdal mellom Thranebevegelsen og bevegelsen til Hans Nielsen Hauge

Jostein Lorås : Kulturelle barrierer mot moderne lønnsarbeid på Helgeland ca. 1900

Harald Espeli : Minstelønnsloven for underordnede handelsfolk 1918-1925 En glemt likelønnslov

Trine Berg Kopperud : Arbeiderpartiet og striden om ugildhetsloven 1932-1935

Hans-Magnus Ystgaard : «Ystgaardspolitikken» Prisstigning og kommunevalg i 1937. Et problem for Nygaardsvolds regjering

Jonas Bakkeli Eide : «Atlanterhavet er blitt atskillig smalere i høst» Om innflytelsen av Roosevelts «New Deal» på norsk sosialdemokrati fra 1944 til 1949

Marie Smith-Solbakken og Hans-Jørgen Wallin Weihe : «Mayday mayday Kielland velter…» Redning og arbeidersolidaritet

Sølvi Bennett Moen : Kvinnelige pressefotografer i arbeiderpressen Usynlige eller usynliggjorte?
Publisert 23.03.2021.