Arbeiderhistorie 2024

Arbeiderhistorie
Foto: Arbark


Arbeiderhistorie, utgitt på Universitetsforlaget kan leses her: Idunn.noInnhold:


Eirinn Larsen : Standsorganisering i klassesamfunnet
Den kvinnelige handelsstandens forening i Kristiania/Oslo, ca. 1890–1936

Mikael Lyngaas : Reform eller revolusjon i Frankrike
Norske sosialisters syn på den franske sosialistbevegelsen før 1914

Harald Espeli : Arbeiderbevegelsens pragmatiske holdning til minstelønnslovgivning (1915–1940)

Kari Tove Elvbakken : Aase Lionæs og abortsaken

Eirik Wig Sundvall : LO og supermaktene
Norske faglige rapporter i den kalde krigens transnasjonale propagandakamp, 1948–49

Kåre Slåtten og Dag Øivind Madsen : Personalfeltets etablering og utvikling i Norge fra 1945 til 1980

Marina Durovic-Andic : De jugoslaviske helsearbeiderne i Norge 1967–1990: En historie nedenfra

Virginia Bertani : Carraras marmortradisjoner: Fra håndverk til industri

Publisert 14.03.2024.