Arbeiderhistorie - informasjon


Arbeiderhistorie bøker
Kjøpe årets årbok?
"Arbeiderhistorie" e
r til salgs hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Torggata 12, Oslo. Boka kan også bestilles på post@arbark.no.
Årets Arbeiderhistorie koster i abonnement kr 399,- fritt tilsendt.

I løssalg koster boka kr 399,- Boka kan hentes i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Alternativt kan den sendes med posten, mottaker betaler da porto i tillegg.

Abonnere på Arbeiderhistorie?
Ta kontakt her: post@arbark.no

Kjøpe en tidligere årgang?
Det finnes et lite opplag av enkelte eldre årganger av Arbeiderhistorie. Disse kan bestilles fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, post@arbark.no eller telefon 22693300. Eldre årganger koster pr. stk kr 100,- pluss porto.

Publisere innhold fra en av våre årbøker?
Ta kontakt her: post@arbark.no


Skrive for Arbeiderhistore?
Klikk her
Publisert 23.03.2021, første gang 20.10.2011.