BIBLIOTEKSAMLINGEN

Arbarks bibliotek omfatter bøker, avhandlinger, tidsskrifter, publikasjoner fra arbeiderbevegelsens organisasjoner og aktiviteter, a-pressens aviser på mikrofilm, samt klipparkiv. De eldste publikasjonene er over 100 år gamle.
Et utvalg elektroniske fulltekstdokumenter finnes i bibliotekbasen. Bibliotekets katalog er tilgjengelig på hjemmesidene.

Bibliotekets samling utgjør om lag 130.000 bøker og småskrifter og ca. 150 løpende tidsskrifter. I tillegg finnes en rekke eldre avsluttede tidsskriftserier.

Hovedvekten er innen områdene norsk og internasjonal arbeiderbevegelse, fagbevegelse, historie, samfunnsfag, arbeidsliv, internasjonal politikk, likestilling og noe skjønnlitteratur.

De fleste bøkene er til hjemlån. Lånetiden er en måned.
Enkelte sjeldne eldre bøker, tidsskrifter og avhandlinger kan bare brukes på vår lesesal.

Søk i biblioteksamlingen her:

© www.arbark.no