Arbeidshesten - en bildeserie


Arkivdagen 2023 handler om dyr i arkivene. Vi vil trekke fram arbeidshesten, som vi har mange fotografier av i våre samlinger. I 1933 skriver Arbeidernes leksikon om hesten: «I den aller siste tid er dens betydning i tilbakegang på grunn av automobilenes og traktorenes innrykning i landtransport og jordbruk. I 1929 fantes i Norge 177 000 hester mot 202 000 i 1917, en tilbakegang som også i noen grad skyldes konjunkturene, spesielt nedgangen i skogsdriften. Det største antall hester finnes i Sovjetsamveldet med 31 mill., i U.S.A. med 12 mill., Argentina 9 mill. og Brasil 5 mill.»


Fra september 1929 til mars 1930 var det streik ved Christiania Spigerverk. Bildet viser ingeniører og funksjonærer som laster spikertønner over på jernbanevogner.
Foto: Ukjent/Arbark
Pudrettvogn fra Oslo Renholdsverk i Dronningens gate ved Kirkeristen. Byens mange doer ble tømt, og avfallet ble fraktet til landbruket som gjødsel. Udatert, 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Arbark
Fra byggingen av Nordlandsbanen i 1936: Steinhenting med hest og tralle sør for Trofors.
Foto: Ukjent/Arbark
Martin Tranmæl var med på hesjing i 1947.
Foto: Einar Linderud/Arbark
Snødrydding på Youngstorget tidlig på 1950-tallet.
Foto: Ukjent/Arbeidermagasinet/Arbark
Bryggerihestene ved Frydenlunds bryggeri skal ut for siste gang gjennom byens gater. Hestene gjøres klare før æresrunden 29. oktober 1952.
Foto: Arbeiderbladet/Arbark
Tømmerkjøring i Eltedalen i Trysil, ca. 1960.
Foto: Ukjent/Arbark
Politihesten går først i toget! Akersgata i Oslo 1. mai 1975.
Foto: Arbeiderbladet/Arbark
Tekst: Kjersti Åberg.
Publisert 30.05.2023.