Bilde 1
Neste

Den første store demonstrasjonen fant sted i Oslo 6. mars 1962. Samme dag begynte Stortinget behandlingen av en endring i Grunnlovens paragraf 93 som ville åpne adgang for tilknytning til EEC. Etter en maratondebatt besluttet representantene, med 115 mot 35 stemmer, at Stortinget kunne få adgang til å overføre en del av sin myndighet til mellomfolkelige organer der Norge hadde medlemskap.

50 år siden den første EEC-kampen