Gro Harlem Brundtland

 
  Gro Harlem som 21 år gammel medisinstudent i 1.maitoget i Oslo 1960, aktiv i Arbeiderpartiets studentlag.  
 
 

  I 1974 ble Gro Harlem Brundtland utnevnt til miljøvernminister i Trygve Brattelis regjering. Bildet er tatt samme år, sammen med faren Gudmund Harlem, som hadde vært statsråd i to Gerhardsen-regjeringer.  
  
  Da det skjedde en ukontrollert utblåsning på Bravo-plattformen i Nordsjøen i 1977, kom miljøvernminister Gro Harlem Brundtland i hele verdens søkelys. Her med Olav Carlsen og aksjonsleder Hans Chr. Bugge fra Statens forurensningstilsyn.  
  
  I 1977 ble Gro Harlem Brundtland valgt inn på Stortinget. Valgnatta med Odvar Nordli.  
  
  Gro Harlem Brundtland overtok som statsminister 4. februar 1981. Første dag i jobben møtte hun samer fra Masi som demonstrerte mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget.  
  
  Reiulf Steen trakk seg som partileder på Arbeiderpartiets landsmøte i 1981, og Gro Harlem Brundtland overtok.  
  
  I desember 1983 fikk Gro Harlem Brundtland i oppdrag å lede FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling.  
  
  "Gro og Kåre" ble et begrep etter de mange debattene med Høyres statsminister Kåre Willoch. Her er de på valgnatta 1985.  
  
  Gro Harlem Brundtlands “kvinneregjering", som ble utnevnt 9. mai 1986, ble en verdenssensasjon. 8 av de 18 regjeringsmedlemmene var kvinner.  
  
  3. november 1990 dannet Gro Harlem Brundtland sin tredje regjering.  
  
  På Arbeiderpartiets landsmøte i november 1992 fikk Gro Harlem Brundtland flertall for å be EF om medlemskapsforhandlinger. Samtidig gikk hun overrraskende av som partileder. Med Thorbjørn Jagland og Yngve Hågensen.  
  
  Gro Harlem Brundtland ledet sin siste regjeringskonferanse 24.oktober 1996. Året etter sa hun nei til ny nominasjon til Stortinget og ja til stillingen som generaldirektør i Verdens Helseoganisasjon (WHO).  
     
     
     
  

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek