Gerhardsen-epoken 1945-1965
Bilde 1

 

11. oktober 1965 forlot Einar Gerhardsen, Landsfaderen, Stortingets talerstol for siste gang som statsminister etter Arbeiderpartiets nederlag ved stortingsvalget. Han hadde lest den korte erklæringen om at han vil levere inn sin regjerings avskjedssøknad. En epoke i norsk historie var over. Gerhardsen-epoken varte i 20 år. Han hadde vært statsminister nærmest sammenhengende i disse årene. Unntakene var en periode fra 1951 til 1955 da han overlot roret til partifelle Oscar Torp. Andre gangen var et mellomspill etter Kings Bay-saken i 1963 da regjeringen Gerhardsen ble felt av Sosialistisk Folkeparti. Høyre med statsminister John Lyng, overtok regjeringsmakten i knappe fire uker før Gerhardsen kunne danne sin siste regjering. Einar Gehardsen døde 19. september 1987, vel 90 år gammel.


 

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek www.arbark.no