Haakon Lie (1905-2009)


Haakon Lie
Haakon Lie fotografert ca 1925.
Foto: Ukjent / ArbarkHaakon Lie
På hyttetur i Nordmarka i 1920-årene. Fra venstre Haakon Lie, Rolf Gerhardsen og Martin Tranmæl.
Foto: Ukjent / ArbarkHaakon Lie
Haakon Lie var leder av Arbeidernes Opplysningsforbund fra opprettelsen i 1931 fram til krigsutbruddet i 1940.
Foto: Ukjent / ArbarkHaakon Lie
I lengre perioder fra 1942 og fram til frigjøringen oppholdt Haakon Lie seg i USA for å samle økonomisk støtte til gjenreisningen i Norge. Her taler han på et møte i Atlanta.
Foto: Ukjent / ArbarkHaakon Lie
Den nyvalgte ledelsen i Arbeiderpartiet på landsmøte i 1949. Fra venstre: redaktør i Arbeiderbladet Olav Larssen, nestformann Trygve Bratteli, formann Einar Gerhardsen og sekretær Haakon Lie.
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkHaakon Lie
I sin agitatorvirksomhet reiste Haakon Lie land og strand rundt og besøkte lokale arbeiderpartilag.
Foto: Ukjent / ArbarkHaakon Lie
I sin tid som partisekretær var Haakon Lie hjernen bak Arbeiderpartiets valgstrategier. Her presenterer han opplegget i landsstyret foran stortingsvalget i 1953.
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkHaakon Lie
Med motorsag i egen skog på Nøtberget ved Elverum i 1969.
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkHaakon Lie
Fra pressekonferansen i 1975 da Haakon Lie ga ut boka "…slik jeg ser det".
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkHaakon Lie
Haakon Lie på lesesalen i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i 1990. (Foto: Stig-Audun Hansen)
Foto: Stig-Audun Hansen / Arbark


Publisert 14.01.2021, første gang 26.05.2009.