Juleannonse i Social-Demokraten 17. desember 1892
NesteCarl Jeppesen åpnet sigarforretningen i Storgaten 23 i 1892. Mens Jeppesen ble en markant skikkelse i Kristiania som Arbeiderparti-leder, redaktør og politiker, passet hans kone Hulda butikken fra tidlig morgen til sene kveld. "Jeppesen kunde jo gjøre ganske anderledes nytte ved å gi sine krefter til partiet," mente hun. "Til tross for at jeg var glad i mitt arbeid, var det allikevel en stor dag da Jeppesen hadde fått kjempet igjennem lukningsvedtektene. Da jeg første gang lukket butikkdøren til den fastsatte tid, tenkte jeg med glede på alle dem som vel ikke var mindre glade enn mig den kveld." Jeppesen ble valgt til byens første arbeiderpartiordfører i 1917, og samme år solgte de butikken.


 
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek [www.arbark.no].