Påske
Neste

Med store avstander og lange reiser var det praktisk å holde politiske samlinger i påskedagene. Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund åpnet sitt landsmøte langfredag 10. april 1914 på Hamar i Handverks- og industriforeningens lokaler.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.