Tiedemanns Tobakfabrikk og tobakksarbeiderne i Norge


I 2008 ble produksjonen ved Tiedemanns Tobaksfabrikk i Oslo flyttet til Danmark innen juni 2008. Nedleggelsen førte til at 130 arbeidsplasser ble borte, og innebar også slutten på produksjon av tobakksvarer i Norge.

Tobakksindustrien har lange tradisjoner i Norge. Den aller eldste bevilling til opprettelse av et tobakkspinneri skal visstnok være gitt i 1683. J. L.Tiedemanns Tobaksfabrikk ble grunnlagt i 1778 da Johann Ludwig Tiedemann overtok en gammel tobakkfabrikk i Vaterland i Oslo. I 1849 ble Tiedemanns Tobaksfabrikk solgt til kjøpmann Joh. H. Andresen. Den var i familiens eie fram til 1998, da fabrikken ble kjøpt opp av Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av bedriften.

Allerede i 1881 ble Kristiania tobakarbeideres forening stiftet og er en av de eldste fagforeninger i Norge. Fanen er fra 1899.
Foto: Arbark
De kvindelige tobaksarbeideres forening ble stiftet 16. november 1898.
Foto: ArbarkTobakksindustrien har vært en kvinnearbeidsplass. Bildet fra 1910 viser arbeidere ved spinnemaskinene.
Foto: Ukjent / ArbarkFra skråtobakkproduksjon ved Langaards Tobakkfabrikk i 1954. Tora Biseth begynte på fabrikken i 1898 Hun sorterte tobakksbladene og fjernet stilkene som senere skulle gå i snusproduksjonen.
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkI 1958 ble det gjennomført 45-timers uke for de 500 ansatte ved Tiedemanns Tobaksfabrikk. Ordningen betydde at arbeiderne fikk fri annen hver lørdag.
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkSigarmakere ved Withs tobakkfabrikk i 1961 var en utdøende yrkesgruppe. Aksel Kristoffersen på bildet var ferdig utdannet sigarmaker i 1904.
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkFra pakkemaskinen i Tiedemanns Tobakkfabrikks nye lokaler på Hovin i Oslo 1969.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark


Publisert 12.01.2021, første gang 22.03.2007.