Bilde 1
Neste

19. mars 2007 kom meldingen om at produksjonen ved Tiedemanns Tobaksfabrikk i Oslo skulle flyttes til Danmark innen juni 2008. Nedleggelsen vil føre til at 130 arbeidsplasser blir borte.

Tobakksindustrien har lange tradisjoner i Norge. Den aller eldste bevilling til opprettelse av et tobakkspinneri skal visstnok være gitt i 1683.
J. L.Tiedemanns Tobaksfabrikk ble grunnlagt i 1778 da Johann Ludwig Tiedemann overtok en gammel tobakkfabrikk i Vaterland i Oslo.
I 1849 ble Tiedemanns Tobaksfabrikk solgt til kjøpmann Joh. H. Andresen. Den var i familiens eie fram til 1998, da fabrikken ble kjøpt opp av Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av bedriften.


Allerede i 1881 ble Kristiania tobakarbeideres forening stiftet og er en av de eldste fagforeninger i Norge. Fanen er fra 1899.

 Tiedemanns Tobaksfabrikk