©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek [www.arbark.no].
Utøya - Arbeiderungdommens egen øy. En bildeserie 1933 - 1959.
Neste

Utøya i Tyrifjorden har vært i AUFs eie siden 1950. Den ble gitt som gave fra Oslo og Akershus Samorganisasjon ved ungdomsorganisasjonens 50-årsjubileum. De fagorganiserte kjøpte øya i 1932 av tidligere Høyre-statsminister og krigsgeneralkommissær Jens K. Bratlie som hadde brukt øya som sitt landsted. Eiendommen på Utøya var på 150 mål og besto av bestyrerbolig, skolehus og en rekke andre bygninger. Den var derfor et velegnet sted til skole- og fritidsaktiviteter.

Utøya 1959