Folkets Hus bygges
Innledning
Neste
Folkets Hus (bilde)

Folkets Hus i Oslo ble innviet i 1907 og har siden blitt ombygd og utvidet flere ganger. I 1911 ble naboeiendommene kjøpt, og i 1935-36 ble det oppført et nytt bygg med storsal mot Henrik Ibsens gate. En generalplan for kvartalet forelå i 1938 og året etter ble arkitekt Knut Knutsens utkast lagt til grunn for det videre arbeidet. Krigen stanset planleggingen, og det storstilte byggearbeidet kunne først settes i gang i 1954. Arbeidet ble gjennomført i to byggetrinn fram til 1962. Da omfattet Folkets Hus hele kvartalet bortsett fra Møllergata 20, som først ble innlemmet i 1985.

Denne bildeserien tar for seg byggingen 1954-62. Det var et kostbart prosjekt. Fra 1939 til Folkets Hus sto ferdig i 1962 steg de beregnete byggekostnadene fra 5 mill. til nesten 26 mill. kroner. For å finansiere byggingen ble det foreslått en ekstrakontingent på 25 øre uka for de fagorganiserte, "Huset må reises i fellesskap, arbeidsfolk har aldri fått noe gratis, og 25 øre pr. uke skulle vel være overkommelig," var oppfordringen fra forretningsfører Jørgen Knudsen. Fra de kvinnelige medlemmene i Statsarbeidernes forening kom tilbakemeldingen: "Som husmødre vet vi at 25 øre strekker ikke langt i dag, og kan vi få et nytt Folkets hus for 25 øre uka, er det flott."

Bilde: Folkets Hus i Oslo ved innvielsen i 1907. Tegning etter arkitekt Harald Ohlsens utkast. Trykt i Social-Demokraten 1906.