Bilde 1
Neste


Det var et stort behov for å holde prisene under streng kontroll i årene etter den andre verdenskrig. I en tid med varemangel og rasjonering i landet, skulle forbrukerne kunne gå i hvilken som helst butikk og være trygge på at de ikke betalte for mye for varene de kjøpte. Derfor ble priskontrollen opprettet.
Det vanket bøter og straffeforfølgelse for ulovlig prisfastsetting. I tillegg til varehandel var også byggebransjen og annen industri underlagt strenge kontroller. En baker ble anmeldt fordi han hadde tatt for høye priser for varer som ble levert til restauranter, mens en konfeksjonsfabrikk som produserte korsetter, måtte tåle inndragning på hele 23.000 kroner fordi kontrollnemda kom til at fabrikken hadde forsøkt å tjene noen tusen ekstra.
Grønnsakshandleren slapp derimot unna med en advarsel da det etter gransking av fakturaer og fraktbrev viste seg at han tok ett øre for mye for gulrøttene.
Publikum - og særlig husmødrene - ble oppfordret til å melde fra til priskontrollen dersom de oppdaget uregelmessigheter på vareprisene i forretningene.

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
På tokt med priskontrollen - en bildeserie