LOs stipend for studier i arbeiderhistorie


LO har opprettet et stipend for studier om emner innenfor arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Formålet med stipendet er å stimulere interesse for og forsking i arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie.

Stipendet for doktorgradskandidater og studenter som skriver 60-studiepoengs masteroppgaver er kr 20 000,- for LO-medlemmer og kr 10 000,- for ikke-medlemmer. Stipendet for studenter som skriver 30-studiepoengs masteroppgaver er kr 10 000,- for LO-medlemmer og kr 5 000,- for ikke-medlemmer. Det er ikke mulig å søke om støtte til samme oppgave flere ganger.


Retningslinjer for tildeling av stipend
Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med masteroppgaver eller doktoravhandlinger innen historie eller andre kultur- og samfunnsfag. Søkerens emne kan være av historiografisk, metodologisk eller empirisk art. Det legges vekt på at arbeidet har en nyskapende kvalitet innen ett eller flere av disse områdene.

Søkeren må lage en prosjektskisse som viser at prosjektet har relevans og høy faglig kvalitet og at det er gjennomførbart innenfor masterutdanningens rammer. Stipendet blir først delt ut etter at arbeidet har kommet godt i gang, det vil si normalt ikke før andre semester i master- eller doktorgradsstudiet. Søkeren må kunne dokumentere faglig dyktighet (for eksempel gjennom tidligere arbeid, karakterer, uttalelse fra veileder).

Ved avsluttet eksamen oppfordres stipendmottakere til å skrive en artikkel som oppsummerer arbeidet og som kan vurderes for publisering i tidsskriftet Arbeiderhistorie.


Vurdering av søknader
De innsendte søknadene vurderes av en jury utnevnt av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Avgjørelsen kan ikke ankes.


Søknadsfrist og adresse
Søknadsfristene er 15. mars og 15. september hvert år.

Søknadene med vedlegg sendes til post@arbark.noPublisert 01.03.2021 - Oppdatert 05.09.2022