BIBLIOTEKAR (FAST STILLING)

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) er landets største private arkivinstitusjon og et utadvendt dokumentasjonssenter som samler, tar vare på og formidler den mangfoldige kulturarven etter norsk arbeiderbevegelse og venstreside. Arbark holder til på Youngstorget i Oslo og har i alt 17 faste medarbeidere. Vårt fag- og forskningsbibliotek omfatter omtrent 130 000 bind med bøker, tidsskrifter, småtrykk og andre trykte kilder som kan lånes eller brukes på lesesal. Biblioteket er midt i en faglig utvikling der digitale dokumenter og overgang til Alma er viktige satsningsområder.

Vi utlyser en 100 % fast stilling som bibliotekar. Bibliotekaren går inn i en egen faggruppe sammen med en spesialbibliotekar / koordinator og en konsulent.

Du er en dyktig og initiativrik bibliotekar med interesse for samlingsforvaltning. Du er vant til selvstendig arbeid, men setter også pris på å delta i arbeids- og prosjektgrupper sammen med kolleger som har ulik fagbakgrunn.


Arbeidsoppgaver:

Arbeidet er variert og knyttet til både analoge og digitale samlinger og kilder. Oppgavene består hovedsakelig av innsamling og høsting av publikasjoner fra arbeiderbevegelsens organisasjoner, håndtering av filer og metadata, katalogarbeid, enkelte oppgaver innen digitalisering, mottak og gjennomgang av bokgaver og noe kassasjon.

Vakter på lesesal med publikumsbetjening og svar på forespørsler / referansearbeid inngår også i stillingen. Det er noe rutinearbeid som blant annet oppstilling av innleverte bøker.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.


Kvalifikasjoner:

  • Bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, fortrinnsvis med fordypning i kunnskapsorganisering
  • Svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Erfaring fra bibliotek, fortrinnsvis fagbibliotek
  • Erfaring i katalogarbeid og bruk av biblioteksystemer
  • Organisasjonsforståelse er en fordel


Personlige egenskaper:

  • Strukturert og løsningsorientert
  • Samarbeidsvillig og imøtekommende
  • Genuin interesse for kunnskapsorganisering
  • Trives med allsidige og varierte oppgaver


Vi tilbyr deg lønn etter avtale og i henhold til overenskomst. Arbark har en god pensjonsordning og gode velferdsordninger, inkludert avtale om fleksitid. Du ønskes velkommen til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt spesialbibliotekar / koordinator Jorunn Pedersen (jorunn.pedersen@arbark.no), tlf. 954 15 589 eller daglig leder Ole Martin Rønning (ole.martin.ronning@arbark.no), tlf. 996 18 593.

Søknad og CV sendes til post@arbark.no innen 16. august 2020.Publisert 17.06.2020