Fra slit i yrke til sol og styrke
– Historien om NORSK FOLKEFERIEPlaceholder image
Bokens forside Foto: Arbark


Thor Viksveens bok Fra slit i yrke til sol og styrke (2016) forteller historien om LOs kamp for rettferdige arbeidstidsordninger, og medlemmenes rett til ferie og fritid. Den handler om fagbevegelsens organisasjon, Norsk Folkeferie, som redskap for å virkeliggjøre arbeidsfolks drømmer om en meningsfylt fritid. Boka er en ny reise i arbeiderbevegelsens historie, med flotte bilder og illustrasjoner fra en tid som var. Her er et lite utvalg:


Placeholder image
Norsk Folkeferies konstituerende møte 24. mars 1939. Hele ledelsen i parti og fagbevegelse var på plass med Olav Hindahl, Oscar Torp, Einar Gerhardsen, Haakon Lie og Rolf Hofmo i spissen. Foto: Arbeiderbladet/ArbarkPlaceholder image
En ny gruppe klar for avreise fra Youngstorget til en Se Norge-tur i 1939. I bussdøra står Folkeferies daglige leder Arne Johnsen. Foto: Ukjent/ArbarkPlaceholder image
Folkeferie åpnet sitt nye reisebyrå 18. juni 1946 i Samfunnshusets første etasje. Foto: Ukjent/ArbarkPlaceholder image
Fevik Bad var det første hotellet Folkeferie kjøpte etter krigen. Foto: ArbarkPlaceholder image
Folkeferie arrangerte Norges første reiselederkurs i mai 1953, og det ble holdt på Helsfyr hotell. Deltakerne var for det meste studenter og lærere, og språkkunnskaper var viktig for å komme inn på kurset. Foto: Arbeiderbladet/ArbarkPlaceholder image
Norsk Folkeferie hadde tilbud til alle årsklasser, fra feriekolonier for barn til husmorferier eller som her, fagforeningsveteraner på vei til en ukes opphold på Fevik hotell i 1951. Foto: Arbeiderbladet/ArbarkPlaceholder image
På 1960-tallet tok ferielivet av for fullt for folk flest. Her er det ferierush ved Folkeferies reisebyrå i Samfunnshuset i juli 1962. Foto: Arbeiderbladet/Arbark
© 2018 www.arbark.no