Tapte arkiver dukker opp igjen


Under andre verdenskrig forsvant de eldste, sentrale delene av arkivene etter Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti. Hvordan arkivene ble borte vet vi ikke. Sannsynligvis ble de beslaglagt av okkupasjonsmakten eller ødelagt for å unngå konfiskeringen.

Men i den kommunistiske internasjonales (Kominterns) arkiv ved Det russiske statsarkivet for sosial og politisk historie i Moskva kan vi i dag finne protokoller og mye annen viktig dokumentasjon fra Arbeiderpartiet (1920-23) og Norges Kommunistiske Parti (1923-40).

I perioden som partiene var medlem av Komintern, sendte de slikt materiale til Moskva.

01
Blant alle dokumentene finnes det også plakater – her ser vi en valgkampplakat fra 1936. Foto: Arbark


Dette er i dag en sentral kilde til forståelsen av norsk politisk historie i mellomkrigstiden. I samarbeid med Det russiske statsarkivet for sosial og politisk historie i Moskva har Arbark, gjennom et prosjekt finansiert av Kulturrådet, digitalisert over 24 000 ”norske” dokumenter fra samlingen i Kominterns arkiv. De digitale kopiene er tilgjengelig for brukere på Arbarks lesesal.


01 RGASPI-dokumentene kan du se hos Arbark
Foto: ArbarkNKPs stiftelsesprotokoll

Den 4. november 1923 ble Norges Kommunistiske Parti stiftet i Kristiania. Også den originale stiftelsesprotokollen finnes blant materialet fra Kominterns arkiv.

03 Foto: Arbark

04


De norske delegatene var sikkert i salen da Lenin stod på talerstolen under Den kommunistiske Internasjonales 2. kongress i Moskva, sommeren 1920. Året før ble Arbeiderpartiet medlem av Komintern.

05 Foto: Ukjent / ArbarkPublisert 15.01.2021, første gang 17.03.2017.